Stöttning för elever, lärare och rektorer i skolan

Den svenska skolans styrdokument består av olika mål som elever ska uppnå, både generella och ämnesspecifika. Lärare och rektorer lägger sedan upp sitt arbete i enlighet med dessa mål. Det är därmed styrdokumenten som direkt påverkar vilket innehåll elever får ta del av, samt i förlängningen vilka kunskaper eleverna utvecklar.

PISA-resultat

PISA, Programme for International Student Assessment, är en internationell jämförelse av jämnåriga elevers kunskaper i tre olika områden, nämligen läsförståelse, naturkunskap och matematik. Organisationen OECD utför studien var tredje år och Sveriges resultat har varierat. Under flera år pågick en nedåtgående trend som såg oroande ut, men den senaste gången studien genomfördes låg Sverige bättre till igen. Hur blir det framöver?

Ny läroplan 1 juli 2022

En ny läroplan gäller från den 1 juli 2022 och ersätter den tidigare från 2011. Detta kommer att påverka alla inom skolvärlden, både elever och pedagogisk personal. Men även alla vårdnadshavare som är engagerade i sina barns skolresultat kan dra nytta av att lära sig mer. Oavsett vilken roll du har så kan du behöva hitta bra information online. Du kan få tag på texterna i sin helhet från offentliga källor som Skolverket. Sök gärna på olika forum för att få veta mer om vad andra tycker i frågan.